BIOFAT 50 PLUS® és la solució definitiva per eliminar de forma natural i eficaç els greixos de cuina i les males olors

BIOFAT 50 PLUS® és un activador biològic que elimina embussaments i incrustacions orgàniques de tota classe de drenatges.
Es composa per una serie de microorganismes, bons i segurs, que tenen la capacitat de degradar greixos i altres substàncies orgàniques dipositades en els canals d’eliminació de cuines i trampes de greix de restaurants, i de llocs on es preparen i manipulen aliments.
BIOFAT 50 PLUS® és un producte combinat ja que, per una part, conté nebulitzador d’olors que ens proporcionen una acció eficaç i instàntania i, per l’altra, l’additiu bacterià que ens garantitza una acció permanent en el temps.

BIOFAT 50 PLUS® s’aplica directament en el sifó de l’aigüera o del rentaplats, mitjançant un sistema de temporització automàtic. Aquest sistema és fàcil d’utilitzar. Un cop intsal·lat, es calcula la dosis de producte necessari i funciona de forma automàtica.

Avantatges d’utilitzar BIOFAT 50 PLUS®

  • Degrada completament olis i greixos d’origen animal que romanen a les trampes de greixos i canals d’eliminació de cuines industrials.

  • Està compost per bacteris no patògens, no modificats genèticament, inofensius per a l’ésser humà, els animals i el medi ambient.

  • Es dossifica de forma contínua automàticament i estalvia diners al reduir les costoses intervencions per a la neteja mecànica dels conductes.

  • Neutralitza les males olors que desprenen les aigüeres i les trampes de greix de manera ràpida i eficaç.

  • Evita la formació de plagues gràcies a l’acció directa sobre els dipòsits orgànics. L’eficàcia de BIOFAT 50PLUS® contra els bacteris patògenes ha estat certificada per diversos laboratoris científics.

  • Elimina els bacteris patògens creant un ambient saludable, sense els efectes secundaris nocius i tòxics de desinfectants i insecticides.

  • És un producte ecològic, natural i responsable amb el medi ambient.

* BioFat 50 PLUS® és un producte innocu tant per les persones com per el medi ambient.

Més productes

Biodor Control
Biodor Nebu IN25
Biofosa