Elimina les males olors a través de la Bioremediació amb BIOFOSA

Biofosa és un preparat que combina dues accions en un mateix producte: l’acció biodegradant dels bacteris i el neutralitzador d’olors.
El neutralitzador d’olors produeix un efecte inmediat, mentre que els bacteris aporten una acció perllongada en el temps mitjançant la destrucció de les substàncies que causen la mala olor.
Està específicament dissenyada per a l’eliminació de les olors que desprèn la descomposició de la matèria orgànica. No emmascara la mala olor; l’elimina desde el seu origen gràcies a l’activitat dels bacteris que conté.

Biofosa està indicada per el tractament de fosses sèptiques, cisternes, clavagueres i, en general, de matèria orgànica en descomposició.

El producte es presenta en dos formats:

BIOFOSA en format líquid. Apte per a ús industrial. BIOFOSA PLUS en format sòlid. Ideal per a ús domèstic i fosses de fins 5m3 ja que es presenta en bosses hidrosolubles de 50 gr.

Neutralitzant d’olors bacteri-enzimàtic

BioFosa és un producte natural format d’extractes vegetals i una combinació de soques bacterianes i productes naturals específicament sel•leccionats per eliminar instantàniament les males olors. Els bacteris que contenen també redueixen la matèria orgànica causant de la mala olor. És un producte segur i innocu tant per la salut humana com per el medi ambient.
BioFosa està indicat per el tractament de fosses sèptiques, la neteja i desodorització de contenidors i tota classe de superfícies pudents d’origen orgànic. Es presenta en format líquid de color beige i amb un aroma afruitat; cada ml de producte conté de 25 a 50*106 ufc (unitats formadores de colònies).

* BioFosa és un producte innocu tant per les persones com per el medi ambient.

Més productes

Biodor Control
Biodor Nebu IN25
Biofat 50PLUS