Que és

El petroli ha format part de la vida a la terra desde fa milions d’anys..
A la natura es troben microorganismes que tenen la capacitat de degradar els hidrocarburs.

Aquests bacteris són capaços de metabolitzar les molècules d’hidrocarbur. Les descomposa i les redueix a compostos bàsics innocus per l’ecosistema.
Així és com la naturalesa es protegeix de si mateixa de les afluències naturals que emergeixen d’hidrocarburs.

Pseudomona Putida al microscopi 500nm

La Bioremediació és el procès de descontaminació que, mitjançant l’ús d’aquests microorganismes, accelera aquest procès natural i irreversible en llocs on la contaminació és molt elevada.
Entre aquests microorganismes es troba la pseudomona putidauna de les principals bacteris del preparat Biopulcher Petreololític. Aquesta bacteria és capaç de degradar els hidrocarburs i els seus derivats com el fuel, la benzina i el gasoil, entre altres.
Les bacteries descomposen l’hidrocarbur bàsicament en CO2, H2O i en residus orgànics. Una vegada que s’acaba la seva font d’alimentació (hidrocarbur), la zona queda descontaminada, les bacteries moren i s’integren de nou al cicle natural com aliment proteic d’altres organismes vius.

La Bioremediació és capaç de descontaminar grans superfícies en un espai de temps reduït. En alguns casos, es pot utilitzar com a únic mètode de descontaminació i, d’altres, es complementa amb les metodologies tradicionals d’absorció, recollida i extracció.
Per això, la Bioremediació representa la solució final i definitiva en qualsevol procès de descontaminació d’hidrocarburs.
Després de la Bioremediació només pot haver més Bioremediació.

El cicle de la Bioremediació

REMEIAR: Resoldre un problema

BIO-REMEIAR: Usar organismes biològics per resoldre un problema

REMEDIAR: Resolver un problema

BIO-REMEDIAR: Usar organismos biológicos para resolver un problema

Com funciona

RECOLLIDA

Es recullen mostres de l’àrea contaminada per hidrocarburs al llarg de tot el procès de Bioremediació.

FERMENTACIÓ

Els bacteris liofilitzats s’aboquen en recipients/contenidors plens d’aigua, nutrients i hidrocarburs de l’àrea contaminada. El procès de fermentació dura entre 4 i 6 hores. Els bacteris s’activen i es reprodueixen fins a aconseguir el moment òptim, que es quan s’apliquen.

APLICACIÓ

Una vegada preparat, s’aplica l’inòcul bacterià sobre la superfície contaminada i els bacteris comencen a treballar.

DEGRADACIÓ

En poques hores (depenent del tipus d’hidrocarbur), el preparat Biopulcher descompon les molècules d’hidrocarbur.

RECUPERACIÓ

La taca comença a desaparèixer; els bacteris ja no troben hidrocarburs “per alimentar-se”, moren i tornen al cercle del medi ambient de forma natural. El mar torna a l’estat anterior a la contaminació. L’ecosistema està fora de perill.

Avantatges de la Bioremediació

Avantatges de la Bioremediació

On s’aplica

Serveis

La Bioremediació s’aplica a qualsevol abocament accidental d’hidrocarburs i els seus derivats, en ambients marins i aigües portuàries i sobre multitud de superfícies:

 • sòl
 • subsòl
 • ambients marins
 • aigües portuàries
 • zones arenoses
 • zones rocoses
 • i qualsevol zona o superfície en la qual es disposi d’una quantitat mínima d’oxigen lliure.

A més, a fi de neutralitzar les males olors, s’utilitza a:

 • llots orgànics
 • olors de depuradores, aigües fecals, plantes de tractaments de residus, plantes de reciclat
 • rius, pantans i estancs
 • clavegueres, lixivitas, brossa urbana orgànica, etc.

On s’aplica

La Bioremediació s’aplica a qualsevol abocament accidental d’hidrocarburs i els seus derivats, en ambients marins i aigües portuàries i sobre multitud de superfícies:

 • sòl
 • subsòl
 • ambients marins
 • aigües portuàries
 • zones arenoses
 • zones rocoses
 • i qualsevol zona o superfície en la qual es disposi d’una quantitat mínima d’oxigen lliure.

A més, a fi de neutralitzar les males olors, s’utilitza a:

 • llots orgànics
 • olors de depuradores, aigües fecals, plantes de tractaments de residus, plantes de reciclat
 • rius, pantans i estancs
 • clavegueres, lixivitas, brossa urbana orgànica, etc.

Vols saber més?

Contacte