Solucions per olors desagradables

Biopulcher, ofereix una gama de neutralitzadors d’olors d’origen orgànic tant per eliminar les partícules causants de l’olor de l’aire com per eliminar-les en el seu origen.
Aquests productes no emmascaren l’olor cubrint-lo amb una altra fragància, sinó que directament capten la molècula que genera la mala olor i causen la seva precipitació i elimnació de l’aire; d’aquesta manera s’elimina la mala olor de l’ambient.

En les males olors causades per matèria orgànica en descomposició, els producte que ofereix Biopulcher no només elimina la olor sinó que, gràcies a l’activitat biològica de les bacteries que conté, es redueix i es destrueix la materia orgànica que la causava. Aquests bacteris són completament segurs, innocus tant per l’home com per la natura i han estat aprovades per la “Canadian Food Inspection Agency”.

Com funciona

Esquema del funcionament dels productes Biopulcher en l’eliminació d’olors

La mala olor (cercles en marró) està causada per partícules presents a l’aire.
Després de l’aplicació, el producte Biodor Control A capta les molècules responsables de les males olors per unir-se a elles.
Això provoca l’augment de les parttícules i la seva precipitació, eliminant-les de l’aire.
L’aire queda instantàniament lliure de partícules que causen males olors.

Biopulcher ofereix quatre tipologies de productes per a les elimnacions d’olors:

Biodor Control
Biodor Nebu IN25
Biofat 50PLUS
Biofosa

Vols saber més?

Contacte