Project Description

Actuació en un terra de formigó – Serra Almadén (Sevilla)

DESCONTAMINACIÓ D’UN ABOCAMENT ACCIDENTAL DE GASOIL EN UN TERRA DE FORMIGÓ A SEVILLA MITJANÇANT BIOREMEDIACIÓ

Galeria de fotografíes del procès de Bioremediació

2014

Quan la contaminació es troba infiltrada en formigó o substrats similars la principal dificultat està en que, quan penetren el gasoil o olis aquests saturen i tanquen completament el poro aturant el pas de l’inòcul en una solució salina aquosa.

Amb l’objectiu de mantenir una capa de bacteris actius i humits sobre la taca que ens permeti vehicular els bacteris, es va utilitzar una barreja de polìmeres altament hidròfils ja que retenen l’inòcul durant dies i mantenen així l’activitat bacteriana constant. Per evitar la deshidratació per evaporació i insolació, es va cobrir el polímer granulat amb un film de polietilè. Aquest film es clava a l’engofrat que reté el polímer saturat de l’ínòcul de forma que al produir-se evaporació es torna a condensar mantenint la humitat.

Load More Posts

Altres actuacions

Bioremediació per al medi ambient

Contacte