Project Description

Actuació en el port – Vilanova i la Geltrú

DESCONTAMINACIÓ D’UN ABOCAMENT CONTROLAT DE GASOIL EN EL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ MITJANÇANT BIOREMEDIACIÓ

Galeria de fotografíes del procès de Bioremediació

2004

La Direcció General de Ports de la Generalitat de Catalunya, va encarregar un assaig de Bioremediació per a l’eliminació de gasoil sobre aigües portuàries.

L’assaig es va dur a terme en el port de Vilanova i la Geltrú. Per tal de realitzar-lo, es va acotar mitjançant barreres oceàniques una parcel·la d’aigua en una dàrsena d’uns 100 m2. Sobre la mateixa es va abocar controladament una quantitat de gasoil. Al mateix temps, en una altra zona del port, es va construir un anell de flotació de menor mesura i es va abocar gasoil sense tractament. Això ens va permetre observar les diferències entre una zona tractada i l’altra sense tractar.

Resultats

Les analítiques de mostres, extretes a les 24 hores de la inoculació, van donar absència de contaminació.

Load More Posts

Altres actuacions

Bioremediació per al medi ambient

Contacte