Tractaments de llots

Biopulcher ofereix serveis de tractaments de Bioremediació per a la descomposició i desodorització de llots orgànics.

“La bioremediació degrada de manera bioquímica les substàncies orgàniques i les transforma en H20, CO2 y compostos similars”

Aquest preparat és una barreja de soques bacterianes naturals no modificades genèticament i no patògenes, llevats i nutrients que garantitza un ampli aspectre d’acció, rapidesa d’aclimatació al sistema, seguretat, compatibilitat amb biomasses presents i de màxima eficàcia en qualsevol tipus d’instal·lació i ecosistema relatiu.
El mateix degrada completament olis, greixos d’origen animal i vegetal, tensioactius, fibres, sucres, almidons presents en el substrat a tractar i efectua una acció sinèrgica en gran part dels contaminants presents en les aigües residuals. És, a més, un òptim antagonista de les formacions de filamentoses.

Aquest preparat està indicat per al tractament de:

 • Llits d’oxidació
 • Llots en rius o aigües estancades
 • Aigües retingudes en processos industrials o de depuració
 • Biocilindres
 • Biodiscs
 • Cisternes d’equalització
 • Lixiviats diversos
Demana un pressupost
A la foto la recuperació del Riu Segura al 2014

“La bioremediació degrada de manera bioquímica les substàncies orgàniques i les transforma en H20, CO2 y compostos similars”

Aquest preparat és una barreja de soques bacterianes naturals no modificades genèticament i no patògenes, llevats i nutrients que garantitza un ampli aspectre d’acció, rapidesa d’aclimatació al sistema, seguretat, compatibilitat amb biomasses presents i de màxima eficàcia en qualsevol tipus d’instal·lació i ecosistema relatiu.
El mateix degrada completament olis, greixos d’origen animal i vegetal, tensioactius, fibres, sucres, almidons presents en el substrat a tractar i efectua una acció sinèrgica en gran part dels contaminants presents en les aigües residuals. És, a més, un òptim antagonista de les formacions de filamentoses.

Aquest preparat està indicat per al tractament de:

 • Llits d’oxidació
 • Llots en rius o aigües estancades
 • Aigües retingudes en processos industrials o de depuració
 • Biocilindres
 • Biodiscs
 • Cisternes d’equalització
 • Lixiviats diversos
A la foto la recuperació del Riu Segura al 2014

Més serveis

Descontaminació hidrocarburs
Tractaments desodorants